You are currently viewing Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai

Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai

KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÔNG MINH (SCC) (NẾU ĐƯỢC TRANG BỊ) TRÊN XE HYUNDAI

Kiểm soát hành trình thông minh được thiết kế để phát hiện xe phía trước và giúp duy trì tốc độ mong muốn và khoảng cách tối thiểu giữavới xe phía trước.

Hỗ trợ tăng tốc vượt xe

Trong khi Hệ thống điều khiển hành trình thông minh đang hoạt động, nếu chức năng nhận định rằng người lái muốn vượt xe phía trước, khả năng tăng tốc sẽ được hỗ trợ.

Cảm biến phát hiện
953 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
[1] Camera quan sát phía trước
954 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
[2] Radar phía trước

Camera quan sát phía trước và radar phía trước được sử dụng như một cảm biến phát hiện giúp phát hiện các phương tiện phía trước.

Xem hình trên để biết chi tiết vị trí bộ cảm biến phát hiện.

LƯU Ý:
Luôn giữ camera quan sát phía trước và radar phía trước ở tình trạng tốt để duy trì hiệu suất tối ưu của Kiểm soát Hành trình Thông minh.

Cài đặt Kiểm soát hành trình thông minh

Thiết lập
1104 300x207 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
[A]: Loại A ; [B]: Loại B

Cách bật Kiểm soát hành trình thông minh

•     Nhấn nút Hỗ trợ lái xe để bật chức năng này. Tốc độ sẽ được đặt thành tốc độ hiện tại trên bảng táp lô.

•     Nếu không có xe phía trước, tốc độ cài đặt sẽ được duy trì, nhưng nếu có xe phía trước, tốc độ có thể giảm xuống để duy trì khoảng cách với xe phía trước. Nếu xe phía trước tăng tốc, xe của bạn sẽ di chuyển với tốc độ hành trình ổn định sau khi  tăng  tốc  đến  tốc  độ  đã  đặt.

    Nếu tốc độ xe của bạn từ 0 ~ 30 km/h (0 ~ 20 dặm/giờ) khi bạn nhấn nút Hỗ trợ lái xe, tốc độ Kiểm soát hành trình thông minh sẽ được đặt thành 30 km/h (20 dặm/giờ).

 Biểu tượng nút Hỗ trợ lái xe có thể khác tùy thuộc vào loại xe của bạn.

1105 300x206 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
Để thiết lập khoảng cách xe

Mỗi lần nhấn nút, quãng đường của xe sẽ thay đổi như sau:

1106 300x73 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai

• Nếu bạn lái xe với vận tốc 90 km/ h (56dặm/giờ), khoảng cách được duy trì như sau:

Khoảng cách 4 – khoảng 53 m (172 ft.)

Khoảng cách 3 – khoảng 40 m (130 ft.)

Khoảng cách 2 – khoảng 30 m (106 ft.)

Khoảng cách 1 – khoảng 25 m (82 ft.)

• Khoảng cách được thiết lập thành khoảng cách đặt cuối cùng khi động cơ được khởi động lại hoặc khi chức năng tạm thời bị hủy bỏ.

Để tăng tốc độ

• Đẩy công tắc + lên và nhả nó ra ngay lập tức. Tốc độ hành trình sẽ tăng 1 km/ h (1 dặm/ giờ) mỗi khi công tắc được vận hành theo cách này.

• Đẩy công tắc + lên và giữ nó trong khi theo dõi tốc độ cài đặt trên Hệ thống thông tin và cảnh báo về tình trạng xe. Tốc độ hành trình sẽ tăng 10 km/ h hoặc 5 dặm/ giờ mỗi khi công tắc được vận hành theo cách này. Nhả công tắc khi tốc độ mong muốn được hiển thị và xe sẽ tăng tốc đến tốc độ đó. Bạn có thể đặt tốc độ 180 km/ h (110 dặm/ giờ).

1108 300x206 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
Để giảm tốc độ

• Đẩy công tắc – xuống và nhả nó ra ngay lập tức. Tốc độ hành trình sẽ giảm 1 km/ h (1 dặm/ giờ) mỗi khi công tắc được vận hành theo cách này.

• Đẩy công tắc – xuống và giữ nó trong khi theo dõi tốc độ cài đặt trên Hệ thống thông tin và cảnh báo về tình trạng xe. Tốc độ hành trình sẽ giảm 10 km/ h hoặc 5 dặm/ giờ mỗi khi công tắc được vận hành theo cách này.

Thả công tắc ở tốc độ bạn muốn duy trì. Bạn có thể đặt tốc độ 30 km/ h (20 dặm/ giờ).

1107 300x207 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
Để tạm thời hủy Kiểm soát hành trình thông minh

Nhấn công tắc  hoặc nhấn bàn đạp phanh để tạm thời hủy Kiểm soát hành trình thông minh.

1111 300x207 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
Để tiếp tục Kiểm soát hành trình thông minh

Để tiếp tục Kiểm soát hành trình thông minh sau khi chức năng bị hủy, nhấn +, – hoặc công tắc . Nếu bạn gạt công tắc + lên hoặc – xuống, tốc độ xe sẽ được đặt thành tốc độ hiện tại trên Hệ thống thông tin và cảnh báo về tình trạng xe. Nếu bạn nhấn công tắc , tốc độ xe sẽ trở lại tốc độ cài đặt trước.

1109 300x207 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
Cách tắt Kiểm soát hành trình thông minh

Nhấn nút Hỗ trợ lái xe để tắt Kiểm soát Hành trình thông minh.

1104 300x207 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai

Nếu xe của bạn được trang bị Hỗ trợ Giới hạn Tốc độ chỉnh cơ, hãy nhấn và giữ nút Hỗ trợ Lái xe để tắt Hệ thống Kiểm soát Hành trình thông minh. Tuy nhiên, tính năng Hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh cơ sẽ bật.

Dựa vào Chế độ Lái

Kiểm soát Hành trình Thông minh sẽ thay đổi gia tốc dựa trên chế độ lái được chọn từ chức năng Kiểm soát Tích hợp Chế độ Lái.

Warning Volume (Âm lượng cảnh báo)

Khi động cơ đang bật, chọn ‘Driver Assistance (Hỗ trợ người lái) → Driver Assistance (Âm lượng Cảnh báo)’ từ menu Cài đặt để thay đổi Âm lượng Cảnh báo thành „High‟, „Medium‟ hoặc „Low‟ cho Kiểm soát Hành trình thông minh.

Nếu bạn thay đổi âm lượng cảnh báo, thì có thể thay đổi Âm lượng cảnh báo của các hệ thống Hỗ trợ người lái khác.

1112 300x206 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai

Vận hành kiểm soát hành trình thông minh SCC

Điều kiện hoạt động

Hệ thống điều khiển hành trình thông minh sẽ hoạt động khi đáp ứng các điều kiện sau.

Chức năng cơ bản

•     Hộp số ở D (Lái)

•     Cửa lái xe đóng lại.

•     EPB (Phanh đỗ xe điện tử) không được áp dụng

•     Tốc độ xe nằm trong phạm vi tốc độ vận hành

– 10 ~ 180 km/h (5 ~ 110 dặm/giờ): khi không có xe phía trước

– 0 ~ 180 km/h (0 ~ 110 dặm/giờ): khi có xe phía trước

•     ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), TCS (Chức năng kiểm soát lực kéo) hoặc ABS đang bật

•     ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), TCS (Chức năng kiểm soát lực kéo) hoặc ABS không kiểm soát xe

•     Chỉ số dặm/giờ động cơ không nằm trong vùng màu đỏ

•     Hệ thống kiểm soát phanh hỗ trợ tránh va chạm phía trước không hoạt động

•     Hệ thống kiểm soát phanh hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa không hoạt động

Hỗ trợ tăng tốc vượt xe

Hỗ trợ Tăng tốc Vượt xe sẽ hoạt động khi đèn báo rẽ được bật ở bên trái (vô lăng bên trái) hoặc được bật ở bên phải (vô lăng tay phải) trong khi Kiểm soát hành trình thông minh đang hoạt động và đảm bảo các điều kiện sau:

•     Tốc độ xe của bạn trên 60 km/ h (40 dặm/ giờ)

•     Đèn chớp cảnh báo nguy hiểm tắt

•     Phát hiện có xe ở phía trước xe của bạn

•     Không cần giảm tốc để duy trì khoảng cách với xe phía trước

CẢNH BÁO
•     Khi đèn báo rẽ được bật ở bên trái (vô lăng bên trái) hoặc được bật ở bên phải (vô lăng bên phải) trong khi có xe phía trước, xe có thể tăng tốc tạm thời. Luôn chú ý đến điều kiện đường xá.

•     Bất kể hướng lái xe của quốc gia bạn là gì, Hệ thống hỗ trợ tăng tốc vượt xe sẽ hoạt động khi đảm bảo các điều kiện. Khi sử dụng chức năng này ở các quốc gia có hướng lái xe khác nhau, hãy luôn kiểm tra điều kiện đường xá.

 

Điều khiển và hiển thị Kiểm soát Hành trình Thông minh

Chức năng cơ bản

Bạn có thể xem trạng thái hoạt động của Kiểm soát Hành trình Thông minh ở chế độ Hỗ trợ lái xe trên bảng táp lô.

     Khoảng cách của xe phía trước trên bảng táp lô hiển thị theo khoảng cách thực tế giữa xe của bạn và xe phía trước.

     Khoảng cách mục tiêu có thể thay đổi tùy theo tốc độ xe và mức độ khoảng cách thiết lập. Nếu tốc độ xe thấp, dù khoảng cách xe đã thay đổi, thì có thể thay đổi nhỏ khoảng cách xe mục tiêu.

Để tăng tốc tạm thời

Nếu bạn nhấn bàn đạp ga trên một tốc độ nhất định trong khi Hệ thống Kiểm soát Hành trình Thông minh (SCC) đang hoạt động, xe có thể được tăng tốc tạm thời mà không làm thay đổi tốc độ cài đặt. Tốc độ cài đặt, mức khoảng cách và khoảng cách mục tiêu sẽ nhấp nháy trên bảng táp lô khi nhấn bàn đạp ga ở một tốc độ nhất định. Tuy nhiên, tốc độ xe có thể bị giảm khi lực nhấn ga không đủ.

CẢNH BÁO
Hãy cẩn thận khi tăng tốc tạm thời, vì tốc độ và khoảng cách không được kiểm soát tự động ngay cả khi có xe phía trước bạn.

 

Kiểm soát hành trình thông minh tạm thời bị hủy

Kiểm soát hành trình thông minh sẽ tạm thời tự động bị hủy bỏ khi:

•     Tốc độ xe trên 190 km/ h (120 dặm/ giờ)

•     Xe dừng trong một khoảng thời gian nhất định

•     Bàn đạp ga liên tục nhấn trong một khoảng thời gian nhất định

•     Không đảm bảo các điều kiện để hoạt động Hệ thống điều khiển hành trình thông minh

Nếu Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh tạm thời bị hủy tự động, thông báo cảnh báo „Smart Cruise Control canceled‟ (hoặc „SCC (Smart Cruise Control) cancelled‟) sẽ xuất hiện trên bảng táp lô và cảnh báo âm thanh sẽ phát tiếng để cảnh báo người lái.

Nếu Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh tạm thời bị hủy bỏ trong khi xe đang dừng với chức năng đang hoạt động, có thể sử dụng EPB (Phanh đỗ xe điện tử).

CẢNH BÁO

Khi Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh tạm thời bị hủy bỏ, khoảng cách với xe phía trước sẽ không được duy trì.

Luôn quan sát đường khi lái xe và nếu cần, hãy nhấn bàn đạp phanh để giảm tốc độ lái xe để duy trì khoảng cách an toàn.

1119 239x300 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
1120 239x300 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai

Không đảm bảo điều kiện Kiểm soát hành trình thông minh

Nếu nhấn nút Hỗ trợ lái xe, công tắc +, công tắc – hoặc công tắc || khi không đảm bảo các điều kiện hoạt động của chức năng, thì “Smart Cruise Control conditions not met” (hoặc SCC (Smart Cruise Ctrl. conditions not met‟) sẽ xuất hiện trên bảng táp lô và cảnh báo bằng âm thanh sẽ phát tiếng.

1121 239x300 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
1122 239x300 Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) trên xe Hyundai
Đánh giá bởi 1.072 người